Difference between revisions of "Search/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "W celu użycia prostego wyszukiwania (jeśli zostało ono włączone), podstawowa składnia opisana powyżej to jest wszystko co należy wiedzieć. Możesz także chcieć wiedzie...")
(Created page with "Używając prostego lub zaawansowanego wyszukiwania wciąż możesz skorzystać z modyfikatorów. Są to specjalne znaki, które zmieniają sposób w który SMF przeszukuje wiado...")
Line 28: Line 28:
 
===Modyfikatory===
 
===Modyfikatory===
  
Using the simple or advanced search methods, you can still use search modifiers. That is, powerful special characters which modify the way SMF handles your search string.
+
Używając prostego lub zaawansowanego wyszukiwania wciąż możesz skorzystać z modyfikatorów. Są to specjalne znaki, które zmieniają sposób w który SMF przeszukuje wiadomości.
*'''Phrase search''' - use double quotes (") around your term ("search term") to search for the search term as a phrase instead of individual words.
+
*'''Wyszukiwana fraza''' - użyj podwójnych znaków cytowania (") w wyszukiwanej frazie ("wyszukiwana fraza") aby wyszukać całą frazę zamiast poszczególnych słów.
*'''Excluding terms''' - use a minus sign in front of terms you'd like to exclude from the search result. For instance, "search -term" will search for "search" but not "term". The minus sign must have a space prior to it.
+
*'''Usuwanie fraz''' - użyj znaku minusa przed słowem które chcesz pominąć w wynikach wyszukiwania. Na przykład, "wyszukiwana -fraza" będzie szukało "wyszukiwana" ale nie "fraza". Znak minusa musi mieć przed sobą spację.
More search modifiers may be found at [http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=136861 Google's help page]. Although, not all of them may be useful in SMF at the present time.
+
Więcej modyfikatorów wyszukiwania znajdziesz na [http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=136861 Google's help page]. Jednak w tym momencie nie wszystkie mogą zostać wykorzystane w SMF.
  
 
===Opcje szukania===
 
===Opcje szukania===

Revision as of 09:46, 23 August 2012


Jeśli szukasz ustawień wyszukiwania przejdź do Search (admin)

Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno znajdować się w zwijanej górnej części nagłówka oraz jako przycisk w menu. Jeśli tak nie jest, przycisk "Szukaj" znajdujący się w menu powinien przekierować do strony zaawansowanego wyszukiwania.

Możesz po prostu wpisać (i szukać) dowolną kombinację znaków, powinieneś jednak rozważyć zastosowanie modyfikatorów, aby poprawić wyniki wyszukiwania.

Pole prostego wyszukiwania umieszczone w górnej części domyślnego stylu SMF przefiltruje wyniki wyszukiwania dla wątku w którym się znajdujesz. ta sama zasada dotyczy działów, podczas przeglądania działu pole prostego wyszukiwania ograniczy wyniki tylko dla tego działu w którym aktualnie jesteś.

Proste wyszukiwanie

W celu użycia prostego wyszukiwania (jeśli zostało ono włączone), podstawowa składnia opisana powyżej to jest wszystko co należy wiedzieć. Możesz także chcieć wiedzieć, że to narzędzie przeszukuje całe forum w poszukiwaniu podanego hasła w wiadomościach które zostały wysłane w ciągu ostatnich 9999 dni (czyli ponad 27 lat!). Więc aby bardziej kontrolować wyniki wyszukiwania powinieneś wykorzystać funkcję zaawansowanego szukania.

Zaawansowane wyszukiwanie

Although the advanced search screen might initially seem a little intimidating if a forum has many boards and child boards, it's surprisingly straightforward when reduced to its basic components.

  • Some forums show the navigation tree at the top in a space-saving horizontal mode.
  • Despite initial appearances, there are really three options for how to search, with Match all words and Match any words being available from the drop-down, and "Match as phrase" still being available.
  • The default * in the by user field is essentially a wildcard matching any poster. Please note that, while you can replace this with any single username for a more specific search, it's not currently possible to search for posts by multiple users except as that single wildcard.
  • Show results as messages returns the full message containing the search string (with a reply option) instead of the usual linked excerpt, but will naturally result in much larger results pages which might be significant if you are searching for a popular word or phrase.
  • Message age sets the minimum and maximum ages of posts to search.
  • Choose a board to search in provides you with another tool to narrow the scope of the search, with the default being 'all' (the whole forum or, more properly, all the boards to which you have read access).
  • The Search button not surprisingly sets the whole thing in motion, but hitting 'Enter' direct from any of the search fields is sometimes more convenient.

Modyfikatory

Używając prostego lub zaawansowanego wyszukiwania wciąż możesz skorzystać z modyfikatorów. Są to specjalne znaki, które zmieniają sposób w który SMF przeszukuje wiadomości.

  • Wyszukiwana fraza - użyj podwójnych znaków cytowania (") w wyszukiwanej frazie ("wyszukiwana fraza") aby wyszukać całą frazę zamiast poszczególnych słów.
  • Usuwanie fraz - użyj znaku minusa przed słowem które chcesz pominąć w wynikach wyszukiwania. Na przykład, "wyszukiwana -fraza" będzie szukało "wyszukiwana" ale nie "fraza". Znak minusa musi mieć przed sobą spację.

Więcej modyfikatorów wyszukiwania znajdziesz na Google's help page. Jednak w tym momencie nie wszystkie mogą zostać wykorzystane w SMF.

Opcje szukania

Przejdź do Search (admin) dla zmiany opcji wyszukiwania w Centrum administracji.