Difference between revisions of "Search/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno zna...")
 
(34 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
{{DISPLAYTITLE:Wyszukiwarka}}
 
  
<small>If you are looking for the search settings, see [[Search (admin)]]</small>
+
<small>Jeśli szukasz ustawień wyszukiwania przejdź do {{llink|Search (admin)|text=Search (admin)}}</small>
  
Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno znajdować się w zwijanej górnej części nagłówka oraz jako przycisk w menu. Jeśli tak nie jest, przycisk "Szukaj" znajdujący się w menu powinien przekierować do strony zaawansowanego wyszukiwania.
+
The SMF default theme and its derivatives have a simple search field in the collapsible header as well as a search link in the main menu. Using the link in the main menu, users can also access the advanced search screen. Administrators can choose to disable search or regulate the search permissions for users.
  
While you can just type (and search for) any combination of characters, you should consider using {{llink|anchor=Modifiers|text=modifiers}} to make your search really work for you.
+
==Proste wyszukiwanie==
  
The simple search field located at the top of the default SMF theme will, when viewing topics filter search results to just that topic. The same thing goes for boards as well, when viewing a board the simple search field will filter what you searched to just results in that particular board.
+
Pole prostego wyszukiwania umieszczone w górnej części domyślnego stylu SMF przefiltruje wyniki wyszukiwania dla wątku w którym się znajdujesz. ta sama zasada dotyczy działów, podczas przeglądania działu pole prostego wyszukiwania ograniczy wyniki tylko dla tego działu w którym aktualnie jesteś.
  
===Simple search===
+
Możesz po prostu wpisać (i szukać) dowolną kombinację znaków, powinieneś jednak rozważyć zastosowanie {{llink|anchor=Modyfikatory|text=modyfikatorów}}, aby poprawić wyniki wyszukiwania.
  
To use the simple search (if enabled), the basic syntax outlined above is all you really need to know. But you might also like to know that this tool searches the entire [[forum]] for any or all of what you specify that's been posted during the last 9999 days (which is more than 27 years)! So, to take more control of your search, you should use the advanced search feature.
+
The search tool searches the entire {{llink|forum|text=forum}} for any or all of what you specify that has been posted during the last 9999 days (which is more than 27 years)! To take more control of your search, you should use the advanced search feature.
  
===Advanced search===
+
==Zaawansowane wyszukiwanie==
  
Although the advanced search screen might initially seem a little intimidating if a forum has many boards and child boards, it's surprisingly straightforward when reduced to its basic components.
+
Początkowo ekran zaawansowanego wyszukiwania może być nieco odstraszający jeśli forum posiada wiele działów, jest to zaskakująco proste po zwinięciu dodatkowych komponentów.
*Some forums show the navigation tree at the top in a space-saving horizontal mode.
+
*Pomimo wstępnym pozorom, istnieją trzy możliwości wyszukiwania, z dopasowaniem wszystkich słów, z dopasowaniem dowolnych słów oraz "Dopasowanie fraz".
*Despite initial appearances, there are really three options for how to search, with Match all words and Match any words being available from the drop-down, and "Match as phrase" still being available.
+
*Domyślny znak * w polu użytkownika symbolem wieloznacznym, który wskazuje szukane wiadomości każdego użytkownika. W każdej chwili możesz zamienić ten znak na dowolną nazwę użytkownika, aby przeszukać wiadomości które zostały przez niego wysłane. W chwili obecnej nie ma możliwości, aby przeprowadzić wyszukiwanie wiadomości kilku użytkowników innej niż postawienia znaku gwiazdki.
*The default * in the by user field is essentially a wildcard matching any poster. Please note that, while you can replace this with any single username for a more specific search, it's not currently possible to search for posts by multiple users except as that single wildcard.
+
*Pokaż wyniki jako wiadomości zwróci w wynikach wyszukiwania całe wiadomości zawierające szukaną frazę (z opcją odpowiedzi) zamiast podlinkowanego fragmentu, ale wtedy strona wyników znacznie się powiększy, co ma znaczenie jeśli szukasz popularnych słów lub frazy.
*Show results as messages returns the full message containing the search string (with a reply option) instead of the usual linked excerpt, but will naturally result in much larger results pages which might be significant if you are searching for a popular word or phrase.
+
*Wiek wiadomości ustawia minimalny i maksymalny wiek wiadomości które zostaną przeszukane.
*Message age sets the minimum and maximum ages of posts to search.
+
*''Choose a {{llink|board|text=board}} to search in'' provides you with another tool to narrow the scope of the search, with the default being 'all' (the whole forum or, more properly, all the boards to which you have read access). To search by board you need to expand the list of boards by clicking on ''Choose a board to search in, or search all'' and select which boards to search in and check the correct box.
*Choose a [[board]] to search in provides you with another tool to narrow the scope of the search, with the default being 'all' (the whole forum or, more properly, all the boards to which you have read access).
+
*Przycisk Szukaj rozpoczyna wyszukiwanie, ale czasem wciśnięcie na klawiaturze 'Enter' w polu szukania jest znacznie wygodniejsze.  
*The Search button not surprisingly sets the whole thing in motion, but hitting 'Enter' direct from any of the search fields is sometimes more convenient.  
 
  
===Modifiers===
+
==Modyfikatory==
  
Using the simple or advanced search methods, you can still use search modifiers. That is, powerful special characters which modify the way SMF handles your search string.
+
Używając prostego lub zaawansowanego wyszukiwania wciąż możesz skorzystać z modyfikatorów. Są to specjalne znaki, które zmieniają sposób w który SMF przeszukuje wiadomości.
*'''Phrase search''' - use double quotes (") around your term ("search term") to search for the search term as a phrase instead of individual words.
+
*'''Wyszukiwana fraza''' - użyj podwójnych znaków cytowania (") w wyszukiwanej frazie ("wyszukiwana fraza") aby wyszukać całą frazę zamiast poszczególnych słów.
*'''Excluding terms''' - use a minus sign in front of terms you'd like to exclude from the search result. For instance, "search -term" will search for "search" but not "term". The minus sign must have a space prior to it.
+
*'''Usuwanie fraz''' - użyj znaku minusa przed słowem które chcesz pominąć w wynikach wyszukiwania. Na przykład, "wyszukiwana -fraza" będzie szukało "wyszukiwana" ale nie "fraza". Znak minusa musi mieć przed sobą spację.
More search modifiers may be found at [http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=136861 Google's help page]. Although, not all of them may be useful in SMF at the present time.
+
Więcej modyfikatorów wyszukiwania znajdziesz na [http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=136861 Google's help page]. Jednak w tym momencie nie wszystkie mogą zostać wykorzystane w SMF.
  
===Search options===
+
==Opcje szukania==
  
See [[Search (admin)]] for options for the administrator to configure searching.
+
See {{llink|Search (admin)|text=Search (admin)}} for options for the administrator to configure searching.
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 10:59, 25 May 2014

Jeśli szukasz ustawień wyszukiwania przejdź do Search (admin) (en)

The SMF default theme and its derivatives have a simple search field in the collapsible header as well as a search link in the main menu. Using the link in the main menu, users can also access the advanced search screen. Administrators can choose to disable search or regulate the search permissions for users.

Proste wyszukiwanie

Pole prostego wyszukiwania umieszczone w górnej części domyślnego stylu SMF przefiltruje wyniki wyszukiwania dla wątku w którym się znajdujesz. ta sama zasada dotyczy działów, podczas przeglądania działu pole prostego wyszukiwania ograniczy wyniki tylko dla tego działu w którym aktualnie jesteś.

Możesz po prostu wpisać (i szukać) dowolną kombinację znaków, powinieneś jednak rozważyć zastosowanie modyfikatorów, aby poprawić wyniki wyszukiwania.

The search tool searches the entire forum (en) for any or all of what you specify that has been posted during the last 9999 days (which is more than 27 years)! To take more control of your search, you should use the advanced search feature.

Zaawansowane wyszukiwanie

Początkowo ekran zaawansowanego wyszukiwania może być nieco odstraszający jeśli forum posiada wiele działów, jest to zaskakująco proste po zwinięciu dodatkowych komponentów.

  • Pomimo wstępnym pozorom, istnieją trzy możliwości wyszukiwania, z dopasowaniem wszystkich słów, z dopasowaniem dowolnych słów oraz "Dopasowanie fraz".
  • Domyślny znak * w polu użytkownika symbolem wieloznacznym, który wskazuje szukane wiadomości każdego użytkownika. W każdej chwili możesz zamienić ten znak na dowolną nazwę użytkownika, aby przeszukać wiadomości które zostały przez niego wysłane. W chwili obecnej nie ma możliwości, aby przeprowadzić wyszukiwanie wiadomości kilku użytkowników innej niż postawienia znaku gwiazdki.
  • Pokaż wyniki jako wiadomości zwróci w wynikach wyszukiwania całe wiadomości zawierające szukaną frazę (z opcją odpowiedzi) zamiast podlinkowanego fragmentu, ale wtedy strona wyników znacznie się powiększy, co ma znaczenie jeśli szukasz popularnych słów lub frazy.
  • Wiek wiadomości ustawia minimalny i maksymalny wiek wiadomości które zostaną przeszukane.
  • Choose a board (en) to search in provides you with another tool to narrow the scope of the search, with the default being 'all' (the whole forum or, more properly, all the boards to which you have read access). To search by board you need to expand the list of boards by clicking on Choose a board to search in, or search all and select which boards to search in and check the correct box.
  • Przycisk Szukaj rozpoczyna wyszukiwanie, ale czasem wciśnięcie na klawiaturze 'Enter' w polu szukania jest znacznie wygodniejsze.

Modyfikatory

Używając prostego lub zaawansowanego wyszukiwania wciąż możesz skorzystać z modyfikatorów. Są to specjalne znaki, które zmieniają sposób w który SMF przeszukuje wiadomości.

  • Wyszukiwana fraza - użyj podwójnych znaków cytowania (") w wyszukiwanej frazie ("wyszukiwana fraza") aby wyszukać całą frazę zamiast poszczególnych słów.
  • Usuwanie fraz - użyj znaku minusa przed słowem które chcesz pominąć w wynikach wyszukiwania. Na przykład, "wyszukiwana -fraza" będzie szukało "wyszukiwana" ale nie "fraza". Znak minusa musi mieć przed sobą spację.

Więcej modyfikatorów wyszukiwania znajdziesz na Google's help page. Jednak w tym momencie nie wszystkie mogą zostać wykorzystane w SMF.

Opcje szukania

See Search (admin) (en) for options for the administrator to configure searching.