Difference between revisions of "Registering/nl"

From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Translation)
 
(53 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Other languages}}{{TOCright}}Als een gebruiker een SMF forum opzet of lid wil worden van een ander SMF forum, moeten ze een account aanmaken.
+
{{Other languages}}
Dit zal hen toelaten een vaste identiteit te behouden terwijl ze berichten plaatsen en opvolgen wat ze gelezen hebben, eender van waar uit ze werken of welke computer ze gebruiken. Het zal hen toelaten om een persoonlijke profiel in te vullen en het ingebouwde persoonlijke berichten systeem te gebruiken. Ze zullen ook de mogelijkheid hebben om te abonneren op e-mail notificaties, hun forum activiteiten opvolgen en meer.
+
{{TOCright}}
 +
 
 +
Wanneer iemand een SMF forum opzet, of lid wil worden van een bestaand SMF forum, moet men een account aanmaken.
 +
Een account stelt je in staat om een vaste identiteit te behouden en om te volgen wat er geschreven is op het forum. Ook is een account vaak nodig om op een forum te kunnen schrijven of reageren. Afhankelijk van de forum instellingen is het ook vaak mogelijk om een persoonlijk {{llink|Profile|text=profiel}} aan te maken, gebruik te maken van het {{llink|Personal messages|text=persoonlijke berichten}} systeem, en om jezelf op te hoogte te laten houden van reacties op berichten wanneer je eenmaal een account hebt aangemaakt.
  
 
==Wanneer en hoe registreren==
 
==Wanneer en hoe registreren==
  
Sommige forums kunnen kiezen voor beperkte toegang te geven tot het volledige forum of tot geselecteerde gebieden en alleen geregistreerd leden toelating geven om de inhoud te bekijken.
+
Sommige forums kiezen er voor om gasten slechts beperkte toegang te geven tot het forum of delen van het forum. Deze beperking kan betekenen dat je als gast alleen kunt lezen of zelfs helemaal geen toegang hebt. Om alsnog toegang te krijgen, of aan discussies deel te kunnen nemen, dienen gasten zich te registreren.
Een gast moet registreren als ze wensen deel te nemen aan een forum discussie, het forum regelmatig willen bezoeken en om toelating te krijgen voor de gebieden en voordelen van leden.
 
  
Een gast is elke persoon of robot die niet ingelogd is op het forum. Eens een persoon zich registreert word hij een lid, ze zullen wel als gast worden vertoont tot ze inloggen.
+
Een gast is elke persoon of robot die niet ingelogd is op het forum. Wanneer iemand eenmaal geregistreerd is, is hij/zij een lid. Zolang men niet ingelogd is, zal men echter als gast getoond worden op het forum.
  
Leden hebben toegang tot profiel en notificatie opties die niet beschikbaar zijn voor gasten. Leden kunnen ook in ledengroepen geplaatst worden, moderator of administrator gemaakt worden, speciale toelatingen krijgen en toegang krijgen tot onderdelen alleen beschikbaar voor leden. De mogelijkheid hebben om persoonlijke berichten te versturen, forum mails ontvangen. Nieuwe polls en onderwerpen aanmaken zijn een paar bijkomende voordelen die beschikbaar kunnen zijn voor leden van het forum.
+
Leden kunnen mogelijk toegang hebben tot gebruikersprofielen en notificatie opties terwijl die meestal niet beschikbaar zijn voor gasten, al kunnen deze opties variëren naargelang hoe de forumtoelatingen ingesteld zijn door de beheerder. Leden kunnen ook in ledengroepen geplaatst worden, moderator of administrator gemaakt worden, speciale rechten krijgen en toegang krijgen tot onderdelen alleen beschikbaar voor leden. Ook kunnen zij de mogelijkheid hebben om persoonlijke berichten te versturen, forum mails te ontvangen, nieuwe polls en onderwerpen aan te maken. Dit zijn zomaar zijn een paar bijkomende voordelen die beschikbaar kunnen zijn voor leden van een forum.
  
Een gast kan registeren op elk moment door eenvoudig de registratie opties te selecteren in het hoofdmenu.
+
Een gast kan zich altijd eenvoudig registreren door voor deze optie te kiezen in het hoofdmenu.
  
 
==Het registratie scherm==
 
==Het registratie scherm==
  
Most forums require a guest to accept their registration agreement before the registration process can begin. By checking the I Agree option, a guest consents to comply with the agreement throughout the duration of their membership. Some forums may also incorporate a minimum age into the agreement process.
+
De meeste forums vereisen dat je hun registratie overeenkomst accepteert voordat je met het registratie proces kan beginnen. Dit doe je door de optie "Ik ga akkoord" aan te vinken. Een gast stemt daarmee in zich te houden aan deze overeenkomst gedurende de looptijd van zijn lidmaatschap. Sommige forums hebben ook een minimum leeftijd voor leden opgenomen in hun overeenkomst.
  
[[File:registration_form.jpg|thumb|500px]]
+
{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}}
Upon arrival at the registration screen, a guest is requested to enter a username and a valid email address. Failure to use a valid email address may hinder registration, depending on how a forum is configured. Guests are also given the opportunity to allow forum members to email them.
+
Wanneer men in het registratie scherm komt, wordt je als gast gevraagd om een gebruikersnaam en een geldig e-mail adres in te voeren. Het invullen van een ongeldig e-mail adres kan, afhankelijk van de forum configuratie, de registratie blokkeren. Nadat je geregistreerd bent krijg je vaak ook de mogelijkheid om andere forum leden jou te laten mailen.
  
An authentication method must be chosen, as well. The most common method is simply choosing a password. Although, some forums may provide members with the opportunity to use an OpenID.
+
De optie om een identificatiemethode te kiezen wordt alleen getoond wanneer OpenID als registratie optie werd toegelaten door de beheerder. Wanneer OpenID niet toegelaten is moet er een wachtwoord ingevuld worden.
  
A form of visual verification may be present in order to confirm that a guest is actually a person and not a bot. This verification may be requested in two ways - CAPTCHA and custom questions. The CAPTCHA method displays an image containing a random collection of letters, which a guest must enter into a text field. The custom questions method displays one or more relatively simple questions, which a guest must answer correctly. A forum may be configured to use both methods at the same time.
+
Een vorm van visuele verificatie kan aanwezig zijn om te bevestigen dat een gast een persoon is en geen robot. Deze verificatie kan gevraagd worden op 2 manieren - CAPTCHA en gewone vragen. De CAPTCHA methode toont een afbeelding van willekeurig gekozen letters welke de gast moet invullen in een tekstveld. De vragen methode toont 1 of meer relatief makkelijke vragen welke een gast correct moet beantwoorden. Een forum kan ingesteld worden om beide methodes te gebruiken op hetzelfde moment.
  
Once a guest completes the registration form, there are three possibilities for what is displayed next based on how the forum is configured.
+
Zodra een gast het registratie formulier volledig ingevuld heeft, zijn er 3 mogelijkheden voor wat vervolgens wordt weergegeven, afhankelijk van hoe het forum geconfigureerd is.
  
*'''Login''' - If registration is immediate, the new member will be automatically logged in after completing the registration form.
+
*'''Inloggen''' - Bij de instelling "directe registratie" zal het nieuwe lid automatisch ingelogd worden na het verzenden van het registratie formulier.
*'''Activation''' - If a message about email activation is displayed, the new account must first be activated before login. An email with instructions how to proceed is sent to the new member's email address.
+
*'''Activatie''' - Wanneer een bericht over e-mail activatie wordt vertoond, moet het nieuwe account eerst geactiveerd worden alvorens in te kunnen loggen. Een e-mail met instructies wordt verzonden naar het e-mail adres dat het nieuwe lid heeft ingevuld op het registratie formulier.
*'''Approval''' - If a message about member approval is displayed, the new account must first be approved by an administrator before login. An email acknowledging the new member is sent to their email address. Another email is sent later to inform them whether or not their application has been approved.
+
*'''Goedkeuring''' - Wanneer er een bericht over leden goedkeuring vertoont wordt, moet het nieuwe account eerst goedgekeurd worden door een administrator alvorens men kan inloggen. Een e-mail ter bevestiging van het nieuwe lid wordt verstuurd naar het e-mail adres dat op het registratie formulier is ingevuld. Een tweede e-mail kan mogelijk verzonden worden om hen te informeren of men wel of niet toegelaten is tot het forum.
  
==Activating A New Account==
+
==Een nieuwe account activeren==
  
If a forum is configured to require email activation before login, an email will be sent to the email address provided at registration. Important account information, such as username and password, can be found in this email, as well as an activation link. Selecting the activation link activates the member's account and prompts them to login. If a problem occurs with the activation link, the email also provides an activation code that can be used to complete the process.
+
Wanneer een forum ingesteld is op "e-mail activering", zal een e-mail verzonden worden naar het e-mail adres dat werd ingevuld op het registratieformulier. De gebruikersnaam en de activatie link worden getoond in deze mail. Wanneer de activatie link aangeklikt wordt zal het account van het lid worden geactiveerd en zal deze gevraagd worden om in te loggen. Als er zich een probleem voordoet met de activatie link, vindt men in de e-mail ook nog een activatie code welke men kan gebruiken om de registratie af te ronden. Noteer dat een link om het paswoord opnieuw in te stellen mogelijk werd toegevoegd in de mail, afhankelijk van de activatie methode die ingesteld is op het forum.  
  
If a member attempts to login before completing the activation process, an error will be displayed noting that their email address must be validated. A ''Need another activation email?'' link is also displayed in case the email has somehow been lost.
+
Als een lid probeert in te loggen voordat de activering heeft plaats gevonden, zal er een foutmelding getoond worden waarin staat dat hun e-mail adres eerst gecontroleerd moet worden. Er zal ook een link op het scherm getoond worden met de tekst "Wilt U een nieuwe activeringsmail?" voor het geval dat de e-mail verloren is gegaan.
{{As a regular user}}
+
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 00:48, 8 December 2017

Wanneer iemand een SMF forum opzet, of lid wil worden van een bestaand SMF forum, moet men een account aanmaken. Een account stelt je in staat om een vaste identiteit te behouden en om te volgen wat er geschreven is op het forum. Ook is een account vaak nodig om op een forum te kunnen schrijven of reageren. Afhankelijk van de forum instellingen is het ook vaak mogelijk om een persoonlijk profiel aan te maken, gebruik te maken van het persoonlijke berichten systeem, en om jezelf op te hoogte te laten houden van reacties op berichten wanneer je eenmaal een account hebt aangemaakt.

Wanneer en hoe registreren

Sommige forums kiezen er voor om gasten slechts beperkte toegang te geven tot het forum of delen van het forum. Deze beperking kan betekenen dat je als gast alleen kunt lezen of zelfs helemaal geen toegang hebt. Om alsnog toegang te krijgen, of aan discussies deel te kunnen nemen, dienen gasten zich te registreren.

Een gast is elke persoon of robot die niet ingelogd is op het forum. Wanneer iemand eenmaal geregistreerd is, is hij/zij een lid. Zolang men niet ingelogd is, zal men echter als gast getoond worden op het forum.

Leden kunnen mogelijk toegang hebben tot gebruikersprofielen en notificatie opties terwijl die meestal niet beschikbaar zijn voor gasten, al kunnen deze opties variëren naargelang hoe de forumtoelatingen ingesteld zijn door de beheerder. Leden kunnen ook in ledengroepen geplaatst worden, moderator of administrator gemaakt worden, speciale rechten krijgen en toegang krijgen tot onderdelen alleen beschikbaar voor leden. Ook kunnen zij de mogelijkheid hebben om persoonlijke berichten te versturen, forum mails te ontvangen, nieuwe polls en onderwerpen aan te maken. Dit zijn zomaar zijn een paar bijkomende voordelen die beschikbaar kunnen zijn voor leden van een forum.

Een gast kan zich altijd eenvoudig registreren door voor deze optie te kiezen in het hoofdmenu.

Het registratie scherm

De meeste forums vereisen dat je hun registratie overeenkomst accepteert voordat je met het registratie proces kan beginnen. Dit doe je door de optie "Ik ga akkoord" aan te vinken. Een gast stemt daarmee in zich te houden aan deze overeenkomst gedurende de looptijd van zijn lidmaatschap. Sommige forums hebben ook een minimum leeftijd voor leden opgenomen in hun overeenkomst.

Registration form.jpg

Wanneer men in het registratie scherm komt, wordt je als gast gevraagd om een gebruikersnaam en een geldig e-mail adres in te voeren. Het invullen van een ongeldig e-mail adres kan, afhankelijk van de forum configuratie, de registratie blokkeren. Nadat je geregistreerd bent krijg je vaak ook de mogelijkheid om andere forum leden jou te laten mailen.

De optie om een identificatiemethode te kiezen wordt alleen getoond wanneer OpenID als registratie optie werd toegelaten door de beheerder. Wanneer OpenID niet toegelaten is moet er een wachtwoord ingevuld worden.

Een vorm van visuele verificatie kan aanwezig zijn om te bevestigen dat een gast een persoon is en geen robot. Deze verificatie kan gevraagd worden op 2 manieren - CAPTCHA en gewone vragen. De CAPTCHA methode toont een afbeelding van willekeurig gekozen letters welke de gast moet invullen in een tekstveld. De vragen methode toont 1 of meer relatief makkelijke vragen welke een gast correct moet beantwoorden. Een forum kan ingesteld worden om beide methodes te gebruiken op hetzelfde moment.

Zodra een gast het registratie formulier volledig ingevuld heeft, zijn er 3 mogelijkheden voor wat vervolgens wordt weergegeven, afhankelijk van hoe het forum geconfigureerd is.

  • Inloggen - Bij de instelling "directe registratie" zal het nieuwe lid automatisch ingelogd worden na het verzenden van het registratie formulier.
  • Activatie - Wanneer een bericht over e-mail activatie wordt vertoond, moet het nieuwe account eerst geactiveerd worden alvorens in te kunnen loggen. Een e-mail met instructies wordt verzonden naar het e-mail adres dat het nieuwe lid heeft ingevuld op het registratie formulier.
  • Goedkeuring - Wanneer er een bericht over leden goedkeuring vertoont wordt, moet het nieuwe account eerst goedgekeurd worden door een administrator alvorens men kan inloggen. Een e-mail ter bevestiging van het nieuwe lid wordt verstuurd naar het e-mail adres dat op het registratie formulier is ingevuld. Een tweede e-mail kan mogelijk verzonden worden om hen te informeren of men wel of niet toegelaten is tot het forum.

Een nieuwe account activeren

Wanneer een forum ingesteld is op "e-mail activering", zal een e-mail verzonden worden naar het e-mail adres dat werd ingevuld op het registratieformulier. De gebruikersnaam en de activatie link worden getoond in deze mail. Wanneer de activatie link aangeklikt wordt zal het account van het lid worden geactiveerd en zal deze gevraagd worden om in te loggen. Als er zich een probleem voordoet met de activatie link, vindt men in de e-mail ook nog een activatie code welke men kan gebruiken om de registratie af te ronden. Noteer dat een link om het paswoord opnieuw in te stellen mogelijk werd toegevoegd in de mail, afhankelijk van de activatie methode die ingesteld is op het forum.

Als een lid probeert in te loggen voordat de activering heeft plaats gevonden, zal er een foutmelding getoond worden waarin staat dat hun e-mail adres eerst gecontroleerd moet worden. Er zal ook een link op het scherm getoond worden met de tekst "Wilt U een nieuwe activeringsmail?" voor het geval dat de e-mail verloren is gegaan.