Difference between revisions of "Posting/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
{{DISPLAYTITLE:Wysyłanie wiadomości}}
 
  
Użytkownicy po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na forum pewnie będą chcieli napisać kilka wiadomości. Jest to dość łatwa czynność. Dostępne opcje zależą od zezwoleń dla konkretnego forum, które grupy są na forum czy od ilości posiadanych już wiadomości.
+
When a user registers and logs into a forum, they may want to make some posts. Posting is a fairly easy process. Note, however, that whether a user can post in a board or topic depends on each board's permissions, and a user's membergroup.
  
 
== Rozpoczynanie nowego wątku ==
 
== Rozpoczynanie nowego wątku ==
  
Przejdź do działu w którym chcesz wysłać wiadomość i kliknij na przycisku ''Nowy wątek'' (domyślnie znajduje się on zarówno na górze jak i na dole działu) powinieneś zostać przeniesiony do strony ''Rozpoczynanie nowego wątku''. Strona ta zawiera wiele opcji dotyczących wysyłania wiadomości, ale najważniejsze są dwa pola: ''Temat'' oraz ''Treść wiadomości'' (to drugie nie posiada żadnej etykiety, ale po rozmiarze jest oczywiste do czego ono służy). Więc wpisz temat wątku oraz zacznij wpisywanie treści wiadomości w polu tekstowym. Jeśli jesteś zadowolony z efektu można zatwierdzić taki post przez wybranie ''Wyślij wiadomość''. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądała wysłana wiadomość możesz wybrać opcję ''Podgląd''.
+
Przejdź do działu w którym chcesz wysłać wiadomość i kliknij na przycisku ''Nowy wątek'' (domyślnie znajduje się on zarówno na górze jak i na dole działu) powinieneś zostać przeniesiony do strony ''Rozpoczynanie nowego wątku''. Strona ta zawiera wiele opcji dotyczących wysyłania wiadomości, ale najważniejsze są dwa pola: ''Temat'' oraz ''Treść wiadomości'' (to drugie nie posiada żadnej etykiety, ale po rozmiarze jest oczywiste do czego ono służy). Więc wpisz temat wątku oraz zacznij wpisywanie treści wiadomości w polu tekstowym. Jeśli jesteś zadowolony z efektu można zatwierdzić taki post przez wybranie ''Wyślij wiadomość''. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądała wysłana wiadomość możesz wybrać opcję ''Podgląd''. Niektóre fora mogą być skonfigurowane tak, by zezwolić użytkownikom na sprawdzenie pisowni wiadomości przed wysłaniem, wtedy obok przycisków ''Wyślij wiadomość'' oraz ''Podgląd'' pojawi się trzecia opcja ''Sprawdź ortografię''.
Niektóre fora mogą być skonfigurowane tak, by zezwolić użytkownikom na sprawdzenie pisowni wiadomości przed wysłaniem, wtedy obok przycisków ''Wyślij wiadomość'' oraz ''Podgląd'' pojawi się trzecia opcja ''Sprawdź ortografię''.  
 
  
 
== Wysyłanie odpowiedzi w wątku lub ankiecie ==
 
== Wysyłanie odpowiedzi w wątku lub ankiecie ==
  
Wysyłanie odpowiedzi w wątku jest niemal takie same jak rozpoczynanie nowego wątku, ale tutaj nie musisz wypełniać pola Temat, chyba że chcesz zmienić to co się tak aktualnie znajduje. Aby zagłosować w ankiecie wystarczy zaznaczyć wybrane opcje i kliknąć ''Zagłosuj''. Możesz mieć także możliwość robienia innych rzeczy, takich jak dodawanie załączników do wiadomości.
+
To post a message in an existing topic, click on the ''Reply'' button which is located both at the top and bottom of the topic. When replying to a topic it is not necessary to enter anything in the subject field unless you wish to change what is already there. To vote in a poll, you simply have to select your chosen option(s) and then click on ''Submit Vote''. You may also be able to do other things with the post, such as attaching a file.
  
Jeśli włączona została ''Szybka odpowiedź'' pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki BBCode oraz emotikony należy wprowadzić ręcznie.  
+
Jeśli włączona została ''Szybka odpowiedź'' pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki BBCode oraz emotikony należy wprowadzić ręcznie.
  
 
== Standardowe opcje wysyłania wiadomości ==
 
== Standardowe opcje wysyłania wiadomości ==
  
*'''Message icon''' - This drop-down menu allows users to change the default icon for the subject line to something matching the mood or purpose of their posts.
+
*'''Ikona wiadomości''' - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści wiadomości.
*'''Bulletin Board code''' - Bulletin Board Code (or BBC) is the essential tool for formatting and changing the appearance of posts. While it affects the plain text in much the same way as the formatting tools in any word processor, the main message field does not behave in a [http://en.wikipedia.org/wiki/Wysiwyg WYSIWYG] manner, so users should preview their messages if they need to see what it will look like when posted.
+
 
 +
*'''Bulletin Board code''' - Bulletin Board Code (w skrócie BBC) jest podstawowym narzędziem do zmiany wyglądu treści wiadomości. Wpływa on na teks tak samo jak narzędzia formatujące w dowolnym edytorze tekstu, ale pole wpisywania tekstu nie zachowuje się jak edytor [http://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG WYSIWYG], dlatego użytkownicy muszą wybrać opcję ''Podgląd'', aby sprawdzić jak będzie wyglądała wysłana wiadomość.
 +
 
 +
{{ {{Localized|Version specific}}|small=yes|version=2.0|content=*'''WYSIWYG''' - What You See Is What You Get. Instead of BBCodes, the effects on the text appear in the text window. Switch WYSIWIG on and off using the WYSIWYG Toggle View button {{image|Toggle.gif|Toggle View}}.}}
  
 
== Dodatkowe opcje ==
 
== Dodatkowe opcje ==
  
'''The following options may appear by default in some forums but be contained within an expanding/collapsing panel in others.'''
+
The following options may either appear by default, or they may be contained within an expanding/collapsing panel:
  
* '''Notify me of replies''' - Users should check this to subscribe to e-mail notification if there are replies to the topic.
+
* '''Notify me of replies''' - Users should check this to subscribe to e-mail notification of replies to the topic.
 
* '''Return to this topic''' - Users should check this to return to the topic (instead of the message index) after posting.
 
* '''Return to this topic''' - Users should check this to return to the topic (instead of the message index) after posting.
 
* '''Don't use smileys''' - Users should check this to prevent certain character combinations in their posts from being parsed and rendered as smileys.
 
* '''Don't use smileys''' - Users should check this to prevent certain character combinations in their posts from being parsed and rendered as smileys.
  
'''The following options are only available to Administrators and members with special permissions:'''
+
The following options are only available to administrators and members with special permissions:
  
 +
*'''Announce topic''' - This will send the topic as an announcement via e-mail either to all members who are able to view this topic or to a subset of those members.
 
* '''Lock this topic''' - This prevents members who don't have moderation privileges from replying to the topic.
 
* '''Lock this topic''' - This prevents members who don't have moderation privileges from replying to the topic.
 +
 
* '''Sticky this topic''' - This forces the topic to always be displayed at the top of the message index.
 
* '''Sticky this topic''' - This forces the topic to always be displayed at the top of the message index.
 
* '''Move this topic''' - This moves the topic to a different board.
 
* '''Move this topic''' - This moves the topic to a different board.
* '''Attachments''' - If enabled, this feature allows users to attach files to their posts in the same way as most e-mail clients. Users simply have to browse to the relevant files on their computer before selecting ''Post''. Multiple attachments, up to the limit set by the administrator, can be added to a single post by selecting the ''Additional Attachments'' link. Users can delete their attachments or add more, by modifying their posts. The permitted file types and sizes are set by the forum administrator. Some forums may display image attachments in line with the post or show them as thumbnails below the post.
+
 
 +
* '''Attachments''' - If enabled, this feature allows users to attach files to their posts in the same way as most e-mail clients. Users simply have to browse to the relevant files on their computer before selecting ''Post''. Multiple attachments, up to the limit set by the administrator, can be added to a single post by selecting the ''Additional Attachments'' link. Users can delete their attachments or add more by modifying their posts. The permitted file types and sizes are set by the forum administrator. Some forums may display image attachments in line with the post or show them as thumbnails below the post.
  
 
== Rozpoczynanie ankiety ==
 
== Rozpoczynanie ankiety ==
  
A poll is basically a topic with an added question and voting options, started by selecting ''New Poll'' instead of ''New Topic'' as described above. To post a poll, it is necessary to fill out the ''Question'' field and at least two of the ''Options'' fields, in addition to the ''Subject'' and ''Message'' fields required by a standard topic. Further options to configure how many choices the user may vote for, how long the poll should run, should be self-explanatory.
+
A poll is basically a topic with an added question and voting options, started by selecting ''New Poll'' instead of ''New Topic'' as described above. To post a poll, it is necessary to fill out the ''Question'' field and at least two of the ''Options'' fields, in addition to the ''Subject'' and ''Message'' fields required by a standard topic. The user then fills in additional options to suit their own needs.  Please note that only the message can be seen when previewing the poll.
  
 
To offer more than five choices in a poll, users should simply select ''Add Option'' as many times as desired.
 
To offer more than five choices in a poll, users should simply select ''Add Option'' as many times as desired.
  
Depending on set permissions for certain [[membergroups]], some users may be able to add a poll to an existing topic.
+
Depending on set permissions for certain {{llink|Membergroups|text=membergroups}}, some users may be able to add a poll to an existing topic.
  
 
=== Opcje ankiety ===
 
=== Opcje ankiety ===
Line 49: Line 53:
  
 
*'''Maximum votes per user''' - Under the ''Options'' field, the users will notice the ''Poll Option'' field, with the ''Maximum votes per user'' line. If the user would like voters to be able to vote more than once in a poll, they need to add the desired number of maximum votes per user.
 
*'''Maximum votes per user''' - Under the ''Options'' field, the users will notice the ''Poll Option'' field, with the ''Maximum votes per user'' line. If the user would like voters to be able to vote more than once in a poll, they need to add the desired number of maximum votes per user.
 +
 
*'''Run the poll for X days''' - If the user would like the poll to end or expire in a certain amount of days, they need to enter an integer in the ''Run the poll for X days'' field. If they leave this field blank, there will be no limit to how long the poll will run.
 
*'''Run the poll for X days''' - If the user would like the poll to end or expire in a certain amount of days, they need to enter an integer in the ''Run the poll for X days'' field. If they leave this field blank, there will be no limit to how long the poll will run.
*'''Allow users to change vote''' - If the user would like to give the voters the option to change their votes, check the ''Allow users to change vote'' checkbox. If this option is left unchecked, voters will not be allowed to change their votes.
+
 
*'''Show the polls results to anyone''' - A user should select this option if they want anyone (members/guests) to be able to view the poll results.
+
*'''Allow users to change vote''' - This option should be checked if the user would like to allow voters to change their votes. If this option is left unchecked, voters will not be allowed to change their votes.
 +
 
 +
*'''Show the poll's results to anyone''' - A user should select this option if they want anyone (members/guests) to be able to view the poll results.
 
*'''Only show the results after someone has voted''' - Users should select this option to show the poll's results only after a member has voted. Only registered members may vote in polls.
 
*'''Only show the results after someone has voted''' - Users should select this option to show the poll's results only after a member has voted. Only registered members may vote in polls.
*'''Only show the results after the poll has expired''' - Users should select this option if they want to show the poll's results, only after the poll has expired. For this option to be available, they must have changed the ''Run the poll for X days'' field to a number above zero.
 
*'''Reset Vote Count''' - Users should check this if they want to reset all vote counts to zero.
 
*'''Save and Preview''' - Just like when a user wishes to post, they have the option of previewing their poll's changes before saving them.
 
  
All board moderators can edit the polls and do the above actions as well as view the results of the poll at any time while the poll is running.
+
*'''Only show the results after the poll has expired''' - Users should select this option if they want to show the poll's results only after the poll has expired. For this option to be available, they must have changed the ''Run the poll for X days'' field to a number above zero.
  
== Wysyłanie wydarzenia do kalendarza ==
+
*'''Reset Vote Count''' - Users should check this if they want to reset all vote counts to zero.
 +
*'''Preview''' - Just as when a user wishes to post, they have the option of previewing their poll's changes before saving them.
  
If the calendar is enabled on a forum and users are given the permission to post calendar events, users will be able to ''Post an Event'' to the {{llink|calendar|text=calendar}}, by selecting ''Calendar'' from the main menu, followed by ''Post Event'' from the calendar screen. If the option is enabled, users may also be able to simply select the day of the month to post a new event on that day. In addition to this, if a user has the proper permissions, they may see a ''Link to Calendar'' link at the bottom of each topic. Selecting this link allows users to post a new Event in the calendar, linked to the topic they were viewing when they selected the ''Link to Calendar'' link.
+
All board moderators can modify polls and do the above actions, as well as view the results of the poll at any time while the poll is running. Moderators can also remove polls and lock voting.
  
 
== Cytowanie wiadomości ==
 
== Cytowanie wiadomości ==
  
To reply to a post by quoting it, you can either select the ''Quote'' button for the relevant post or select the ''Reply'' button followed by ''Insert Quote'' from the relevant post in the ''Topic Summary'' below, but note that:
+
There are two ways of replying to a post by quoting it. The first option is to click on the ''Quote'' button on the top right-hand side of the relevant post. The second option is to select the ''Reply'' button which will take you to the ''Post reply'' screen. On this page you can quote a post from the ''Topic Summary'' located below the message editor. Simply click on ''Insert Quote'' next to the relevant post.
  
* Both of these options add a link to the original post showing the name of the poster and the date and time of the post, whereas the Bulletin Board Code '''quote''' tag simply quotes the relevant post without this additional information.
+
* Both of the above options add a link to the original post showing the name of the poster and the date and time of the post. This information is added by attributes in the opening quote tag (author=, link=topic=, date=). The plain Bulletin Board Code '''quote''' tag simply quotes the relevant post without any additional information.
 
* You can retain or add the 'author' attribute independently of the full '''quote''' function.
 
* You can retain or add the 'author' attribute independently of the full '''quote''' function.
  
 
== Modyfikacja lub usuwanie wiadomości ==
 
== Modyfikacja lub usuwanie wiadomości ==
  
To modify a post, select the ''Modify'' link or "paper and pencil" icon and make your changes. Most forums are likely to be configured to show the date and time of the last edit, but the administrator(s) may also allow a short period of time to elapse before this happens.
+
To modify a post, select the ''Modify'' link or the [[File:Modify inline.gif]] icon and make your changes. Most forums are likely to be configured to show the date and time of the last edit, but the administrator(s) may also allow a short period of time to elapse before this happens.
  
To delete a post, select the ''Remove'' button followed by ''OK'' from the ''Remove this message?'' box that will appear. Some forums may also allow you to remove topics or polls that you start, but the buttons for these are usually at the bottom of the page.
+
To delete a post, select the ''Remove'' button followed by ''OK'' from the ''Remove this message?'' box that will appear. Some forums may also allow you to remove topics or polls that you start, but the buttons for these are usually at the bottom of the page.  It is not possible for a user to remove their first post in a new thread if replies have been posted.
  
 
It is up to your forum's administrator to set the permissions that determine who will be allowed to '''Modify''' and '''Delete''' posts, and for how long after making the original post.
 
It is up to your forum's administrator to set the permissions that determine who will be allowed to '''Modify''' and '''Delete''' posts, and for how long after making the original post.
 
== Przeglądanie nowych wiadomości i odpowiedzi ==
 
 
SMF has several options for users to view unread posts. Unread posts are topics and replies that have not been viewed by the user. The most common way to view unread posts is through the links in the userbox near the top of the forum.
 
 
* '''View unread since last visit''' – Selecting this option displays a list of the topics which have had new posts in them since the user's last visit. The user has the ability to select to try all unread topics which will display any topic with unread posts, regardless of their last visit.
 
* '''View unread replies to your posts''' – Selecting this option displays a list of topics the user has participated in that have unread replies.
 
 
Users may also choose to view unread posts outside of the userbox.
 
 
* '''View Unread Posts by board''' - Selecting this option will display a list of topics with unread posts found inside the selected board.
 
* '''Recent posts on the board index''' - If enabled by the administrator, this will display a list of recent posts on the bottom of the board index. This is displayed by post, not by topic, so hot topics may dominate this section. Selecting the icon to the left of the recent posts will enable each post to be read from another screen.
 
* '''View Unread Posts by category''' - Selecting this option will display a list of unread posts from the boards inside the selected category.
 
 
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 10:50, 18 July 2014

When a user registers and logs into a forum, they may want to make some posts. Posting is a fairly easy process. Note, however, that whether a user can post in a board or topic depends on each board's permissions, and a user's membergroup.

Rozpoczynanie nowego wątku

Przejdź do działu w którym chcesz wysłać wiadomość i kliknij na przycisku Nowy wątek (domyślnie znajduje się on zarówno na górze jak i na dole działu) powinieneś zostać przeniesiony do strony Rozpoczynanie nowego wątku. Strona ta zawiera wiele opcji dotyczących wysyłania wiadomości, ale najważniejsze są dwa pola: Temat oraz Treść wiadomości (to drugie nie posiada żadnej etykiety, ale po rozmiarze jest oczywiste do czego ono służy). Więc wpisz temat wątku oraz zacznij wpisywanie treści wiadomości w polu tekstowym. Jeśli jesteś zadowolony z efektu można zatwierdzić taki post przez wybranie Wyślij wiadomość. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądała wysłana wiadomość możesz wybrać opcję Podgląd. Niektóre fora mogą być skonfigurowane tak, by zezwolić użytkownikom na sprawdzenie pisowni wiadomości przed wysłaniem, wtedy obok przycisków Wyślij wiadomość oraz Podgląd pojawi się trzecia opcja Sprawdź ortografię.

Wysyłanie odpowiedzi w wątku lub ankiecie

To post a message in an existing topic, click on the Reply button which is located both at the top and bottom of the topic. When replying to a topic it is not necessary to enter anything in the subject field unless you wish to change what is already there. To vote in a poll, you simply have to select your chosen option(s) and then click on Submit Vote. You may also be able to do other things with the post, such as attaching a file.

Jeśli włączona została Szybka odpowiedź pod ostatnią wiadomością pokazane zostanie dodatkowe pole tekstowe do wpisania odpowiedzi, jednak w tym trybie wszystkie znaki BBCode oraz emotikony należy wprowadzić ręcznie.

Standardowe opcje wysyłania wiadomości

 • Ikona wiadomości - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści wiadomości.
 • Bulletin Board code - Bulletin Board Code (w skrócie BBC) jest podstawowym narzędziem do zmiany wyglądu treści wiadomości. Wpływa on na teks tak samo jak narzędzia formatujące w dowolnym edytorze tekstu, ale pole wpisywania tekstu nie zachowuje się jak edytor WYSIWYG, dlatego użytkownicy muszą wybrać opcję Podgląd, aby sprawdzić jak będzie wyglądała wysłana wiadomość.
 • WYSIWYG - What You See Is What You Get. Instead of BBCodes, the effects on the text appear in the text window. Switch WYSIWIG on and off using the WYSIWYG Toggle View button Toggle View.

Dodatkowe opcje

The following options may either appear by default, or they may be contained within an expanding/collapsing panel:

 • Notify me of replies - Users should check this to subscribe to e-mail notification of replies to the topic.
 • Return to this topic - Users should check this to return to the topic (instead of the message index) after posting.
 • Don't use smileys - Users should check this to prevent certain character combinations in their posts from being parsed and rendered as smileys.

The following options are only available to administrators and members with special permissions:

 • Announce topic - This will send the topic as an announcement via e-mail either to all members who are able to view this topic or to a subset of those members.
 • Lock this topic - This prevents members who don't have moderation privileges from replying to the topic.
 • Sticky this topic - This forces the topic to always be displayed at the top of the message index.
 • Move this topic - This moves the topic to a different board.
 • Attachments - If enabled, this feature allows users to attach files to their posts in the same way as most e-mail clients. Users simply have to browse to the relevant files on their computer before selecting Post. Multiple attachments, up to the limit set by the administrator, can be added to a single post by selecting the Additional Attachments link. Users can delete their attachments or add more by modifying their posts. The permitted file types and sizes are set by the forum administrator. Some forums may display image attachments in line with the post or show them as thumbnails below the post.

Rozpoczynanie ankiety

A poll is basically a topic with an added question and voting options, started by selecting New Poll instead of New Topic as described above. To post a poll, it is necessary to fill out the Question field and at least two of the Options fields, in addition to the Subject and Message fields required by a standard topic. The user then fills in additional options to suit their own needs. Please note that only the message can be seen when previewing the poll.

To offer more than five choices in a poll, users should simply select Add Option as many times as desired.

Depending on set permissions for certain membergroups (en), some users may be able to add a poll to an existing topic.

Opcje ankiety

When adding or modifying polls, users have a lot of options available to suit their needs.

 • Maximum votes per user - Under the Options field, the users will notice the Poll Option field, with the Maximum votes per user line. If the user would like voters to be able to vote more than once in a poll, they need to add the desired number of maximum votes per user.
 • Run the poll for X days - If the user would like the poll to end or expire in a certain amount of days, they need to enter an integer in the Run the poll for X days field. If they leave this field blank, there will be no limit to how long the poll will run.
 • Allow users to change vote - This option should be checked if the user would like to allow voters to change their votes. If this option is left unchecked, voters will not be allowed to change their votes.
 • Show the poll's results to anyone - A user should select this option if they want anyone (members/guests) to be able to view the poll results.
 • Only show the results after someone has voted - Users should select this option to show the poll's results only after a member has voted. Only registered members may vote in polls.
 • Only show the results after the poll has expired - Users should select this option if they want to show the poll's results only after the poll has expired. For this option to be available, they must have changed the Run the poll for X days field to a number above zero.
 • Reset Vote Count - Users should check this if they want to reset all vote counts to zero.
 • Preview - Just as when a user wishes to post, they have the option of previewing their poll's changes before saving them.

All board moderators can modify polls and do the above actions, as well as view the results of the poll at any time while the poll is running. Moderators can also remove polls and lock voting.

Cytowanie wiadomości

There are two ways of replying to a post by quoting it. The first option is to click on the Quote button on the top right-hand side of the relevant post. The second option is to select the Reply button which will take you to the Post reply screen. On this page you can quote a post from the Topic Summary located below the message editor. Simply click on Insert Quote next to the relevant post.

 • Both of the above options add a link to the original post showing the name of the poster and the date and time of the post. This information is added by attributes in the opening quote tag (author=, link=topic=, date=). The plain Bulletin Board Code quote tag simply quotes the relevant post without any additional information.
 • You can retain or add the 'author' attribute independently of the full quote function.

Modyfikacja lub usuwanie wiadomości

To modify a post, select the Modify link or the Modify inline.gif icon and make your changes. Most forums are likely to be configured to show the date and time of the last edit, but the administrator(s) may also allow a short period of time to elapse before this happens.

To delete a post, select the Remove button followed by OK from the Remove this message? box that will appear. Some forums may also allow you to remove topics or polls that you start, but the buttons for these are usually at the bottom of the page. It is not possible for a user to remove their first post in a new thread if replies have been posted.

It is up to your forum's administrator to set the permissions that determine who will be allowed to Modify and Delete posts, and for how long after making the original post.