Λίστα μελών From Online Manual

< Memberlist
Revision as of 02:50, 5 June 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search

Εμφάνιση όλων των μελών

Θα οδηγηθείτε σ' αυτήν την σελίδα με κλικ στο "Μέλη", είτε από το κύριο μενού, είτε από το κέντρο πληροφοριών. Η σελίδα "Εμφάνιση όλων των μελών" είναι η προεπιλογή για τον τομέα της λίστας μελών. Στην λίστα μελών υπάρχει επίσης η σελίδα Αναζήτηση μελών, όπου μπορείτε ν' αναζητήσετε μέλη που έχουν εγγραφεί σ' ένα φόρουμ.

On the View All Members page, you will see the list of all the members registered on the forum. At the top, you will be able to navigate through the pages of members, which are used so that there won't be too many members on one single page. On the right side of the "Members List" title bar, you will see every letter of the English alphabet. Clicking on a letter will lead you to registered members whose username begins with that letter. Note that this does not filter out all of the usernames beginning with different letters, but rather serves as an anchor, so you will be directed to usernames that start with the letter clicked. This is so that you don't have to scroll through several pages to find usernames that begin with a certain letter.

Όλα τα ονόματα χρηστών στην λίστα μελών μπορούν να ταξινομηθούν με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους.

They can be ordered by: Status (Online - Offline), Email, Website, ICQ, AIM, YIM, MSN, Position, Date Registered, and Posts. Just clicking on one of these links will sort the members for you. Initially, they will be sorted in descending order. Clicking the same link again will sort them in ascending order.

Αναζήτηση μελών

Αυτός ο τομέας σας επιτρέπει να αναζητήσετε μέλη του φόρουμ σας χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά φίλτρα. Μπορείτε να αναζητήσετε μέλη με βάση την ταυτότητα, ηλικία, αριθμό μηνυμάτων, ημερομηνία εγγραφής, τελευταία σύνδεση, χρησιμοποιώντας σχέση τιμών μικρότερη, μικρότερη ή ίση, ακριβώς ίση, ίση ή μεγαλύτερη ή απλά μεγαλύτερη? Με τις αξίες του: λιγότερο από έναν εισηγμένο αξία, μικρότερη ή ίση με, ακριβώς ίσο με, ίσο ή μεγαλύτερο, ή απλά μεγαλύτερη. Ετσι σαν παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε Μηνύματα => 300 και Ηλικία χρήστη> 20 για να βρείτε όλα τα μέλη που έχουν 300 ή περισσότερα μηνύματα και είναι ηλικίας άνω των 20 ετών.

If a user does not allow email address to be visible, searching by email address may turn up no results.