Difference between revisions of "Logging In/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "Dette er skjermbildet du ser når du bruker alternativet "Logg inn" på hovedmenyen. Det er også dette du ser ved innlogging på forum ”kun for medlemmer”.")
(Updating to match new version of source page)
 
(26 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
{{TOCright}} Når registreringsprosessen er fullført, vil du kunne logge inn på nettstedet for første gang. Etter det, vil du kunne velge om de vil forbli innlogget for alltid eller bli logget ut etter hvert besøk.
+
{{TOCright}}
  
== Innlogging ==
 
  
 
Du må logge inn etter registreringen og etter å ha blitt logget ut fra et tidligere besøk. Du kan velge å bruke det normale innloggingsskjermbilde eller alternativet for rask innlogging.
 
Du må logge inn etter registreringen og etter å ha blitt logget ut fra et tidligere besøk. Du kan velge å bruke det normale innloggingsskjermbilde eller alternativet for rask innlogging.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{Image|login_form.jpg|thumb|400px}}
[[Image:login_form_no.jpg|thumb|400px]]
 
</div>
 
  
===Skjermbilde for innlogging===
+
==Skjermbilde for innlogging==
  
 
Dette er skjermbildet du ser når du bruker alternativet "Logg inn" på hovedmenyen. Det er også dette du ser ved innlogging på forum ”kun for medlemmer”.
 
Dette er skjermbildet du ser når du bruker alternativet "Logg inn" på hovedmenyen. Det er også dette du ser ved innlogging på forum ”kun for medlemmer”.
  
*'''Brukernavn''' -  Medlemmets brukernavn
+
*'''Username''' -  The member's username.
*'''Passord''' - Medlemmets passord
+
*'''Password''' - The member's password.
*'''OpenID''' - Medlemmets OpenID
+
*'''OpenID''' - The member's OpenID.  This is only displayed if it has been enabled by the forum administrator.
*'''Innloggingstid i minutter''' - Antall minutter nettleserens informasjonskapsel vil vare før den utløper
+
*'''Minutes to stay logged in''' - The number of minutes the browser cookie will last before expiring.
*'''Forbli alltid innlogget''' - Gjør at nettleserens informasjonskapsel ikke utløper
+
*'''Always stay logged in''' - Prevents the browser cookie from expiring.
  
When using a shared computer, a member probably should not stay logged in for a long time or check the Always stay logged in option, unless they remember to log out when finished. Leaving an account logged in on a shared computer makes it vulnerable to use by someone other than the member.
+
When using a shared computer, a member probably should not stay logged in for a long time or check the "Always stay logged in" option, unless they remember to log out when finished. Leaving an account logged in on a shared computer makes it vulnerable to use by someone other than the member.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{Image|quick_login.jpg|thumb|400px}}
[[Image:quick_login_no.jpg|thumb|400px]]
 
</div>
 
  
===Hurtiginnlogging===
+
==Hurtiginnlogging==
  
An SMF forum may be configured to allow login from any page. This is called quick login. In the default theme it is located in the top, left corner of each page. Other themes may place it in different locations. If quick login is disabled or cannot be seen, the login screen can stil be accessed from the main menu.
+
Et SMF forum kan konfigureres til å tillate innlogging fra alle sider. Dette kalles hurtiginnlogging. I standardtemaet vises innloggingen i det øverste venstre hjørne på hver side. Andre temaer kan plassere den på forskjellige steder. Dersom hurtiginnloggingen er deaktivert eller ikke kan ses, kan innloggingsbildet nås fra hovedmenyen.
  
The session length drop-down menu corresponds to the Minutes to stay logged in option from the login screen. Similarly, selecting Forever in this drop-down menu is the same as checking the Always stay logged in option on the login screen.
+
Innloggingstiden i nedtrekksliste tilsvarer minuttene som du ønsker å være innlogget, som er det samme alternativet fra innloggingsbildet. Ved å velge ''Alltid'' fra nedtrekkslisten er dette det samme som å velge ''Forbli alltid innlogget'' på innloggingsbildet.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{Image|authentication_reminder.jpg|thumb|400px}}
[[Image:authentication_reminder_no.jpg|thumb|400px]]
+
{{Image|authentication_reminder2.jpg|thumb|400px}}
[[Image:authentication_reminder2_no.jpg|thumb|400px]]
 
</div>
 
  
=== Passordpåminnelse ===
+
== Passordpåminnelse ==
  
If a password is forgotten or lost, it can be reset by selecting the Forgot your password? option from the login screen. The username or email address for the account is requested to begin the password reset process.
+
Hvis passordet er glemt eller mistet, kan du få nytt passord ved å velge alternativet ''Glemt passordet?'' fra innloggingsbildet. Skriv inn brukernavnet eller e-postadressen for kontoen for å begynne å tilbakestille passordet.
  
If the member has not set a secret question, an email containing a password reset link is automatically sent to the member's email address. Selecting the link allows the member to choose a new password. If a secret question has been set, they will be given the option of receiving the email or answering their question.
+
If a member has not set a secret question, an email containing a password reset link is automatically sent to the member's email address. Clicking on the link allows the member to choose a new password. If a secret question has been set, they will be given the option of receiving the email or answering their question. Members may create or change their secret question in {{llink|Profile|anchor=Account_Settings|text=Profile > Modify Account > Account Settings}}
  
After answering their secret question correctly, a member may choose a new password. The password takes effect and can be used to login immediately.
+
Etter å ha svart riktig på det hemmelige spørsmålet, kan medlemmet velge et nytt passord. Passordet virker med en gang og kan brukes til å logge inn umiddelbart.
<br clear="both" />
 
===Logg ut===
 
  
When you have finished browsing the forum, you may decide to logout. Perhaps you share a workstation with someone else, in which case leaving yourself logged in would not be a good idea. So select the Logout option from the Main Menu and the Forum should log you out, turning you into an instant guest, clearing your name from the list of users online and safeguarding your Forum identity until you choose to login again.
+
==Logg ut==
  
{{As a regular user}}
+
Når du er ferdig å lese på forumet, kan du velge å logge ut. Kanskje du deler en arbeidsstasjon med noen andre, i tilfelle vil det ikke være en god idé å forlate datamaskinen innlogget. Så velg ''Logg ut'' fra hovedmenyen og Forumet bør logge deg ut umiddelbar og du blir en gjest. Navnet ditt fjernes  fra listen over brukere som er innlogget og din forumidentitet skjules inntil du velger å logge inn igjen.
 +
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 09:50, 5 May 2014


Du må logge inn etter registreringen og etter å ha blitt logget ut fra et tidligere besøk. Du kan velge å bruke det normale innloggingsskjermbilde eller alternativet for rask innlogging.

Login form.jpg

Skjermbilde for innlogging

Dette er skjermbildet du ser når du bruker alternativet "Logg inn" på hovedmenyen. Det er også dette du ser ved innlogging på forum ”kun for medlemmer”.

  • Username - The member's username.
  • Password - The member's password.
  • OpenID - The member's OpenID. This is only displayed if it has been enabled by the forum administrator.
  • Minutes to stay logged in - The number of minutes the browser cookie will last before expiring.
  • Always stay logged in - Prevents the browser cookie from expiring.

When using a shared computer, a member probably should not stay logged in for a long time or check the "Always stay logged in" option, unless they remember to log out when finished. Leaving an account logged in on a shared computer makes it vulnerable to use by someone other than the member.

Quick login.jpg

Hurtiginnlogging

Et SMF forum kan konfigureres til å tillate innlogging fra alle sider. Dette kalles hurtiginnlogging. I standardtemaet vises innloggingen i det øverste venstre hjørne på hver side. Andre temaer kan plassere den på forskjellige steder. Dersom hurtiginnloggingen er deaktivert eller ikke kan ses, kan innloggingsbildet nås fra hovedmenyen.

Innloggingstiden i nedtrekksliste tilsvarer minuttene som du ønsker å være innlogget, som er det samme alternativet fra innloggingsbildet. Ved å velge Alltid fra nedtrekkslisten er dette det samme som å velge Forbli alltid innlogget på innloggingsbildet.

Authentication reminder.jpg
Authentication reminder2.jpg

Passordpåminnelse

Hvis passordet er glemt eller mistet, kan du få nytt passord ved å velge alternativet Glemt passordet? fra innloggingsbildet. Skriv inn brukernavnet eller e-postadressen for kontoen for å begynne å tilbakestille passordet.

If a member has not set a secret question, an email containing a password reset link is automatically sent to the member's email address. Clicking on the link allows the member to choose a new password. If a secret question has been set, they will be given the option of receiving the email or answering their question. Members may create or change their secret question in Profile > Modify Account > Account Settings

Etter å ha svart riktig på det hemmelige spørsmålet, kan medlemmet velge et nytt passord. Passordet virker med en gang og kan brukes til å logge inn umiddelbart.

Logg ut

Når du er ferdig å lese på forumet, kan du velge å logge ut. Kanskje du deler en arbeidsstasjon med noen andre, i tilfelle vil det ikke være en god idé å forlate datamaskinen innlogget. Så velg Logg ut fra hovedmenyen og Forumet bør logge deg ut umiddelbar og du blir en gjest. Navnet ditt fjernes fra listen over brukere som er innlogget og din forumidentitet skjules inntil du velger å logge inn igjen.