Kalendar From Online Manual

< Calendar
Revision as of 02:50, 8 June 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search


Kalendar možete pronaći u meniju ukoliko je uključen od strane administratora foruma. Kalendar možete koristiti za evidentiranje i prikaz rođendana, dešavanja ili bitnih datuma. Rođendani uneti u profilu članova će biti prikazani u kalendaru. Neki ili svi članovi mogu imati dozvole za postavljanje događaja u kalendaru. Administratori mogu konfigurisati kalendar preko sekcije podešavanje kalendara u administratorskom centru.

U 2.0 verziji kalendar prikazuje i mini kalendar sa leve strane trenutne stranice sa kalendarom. Ovo omogućava članovima da vide događaje koji su u sledećem mesecu.

Postavljanje događaja u kalendar

Ukoliko je kalendar uključen na forumu i član ima dozvole da dodaje događaje u kalendar, videće Dodaj Događaj u kalendaru birajući Kalendar iz glavnog menija. Ukoliko je ova opcija uključena korisnici će takođe moći da jednostavno odaberu dan u mesecu za postavljanje novog događaja. Takođe, ukoliko članovi imaju dozvole, videće link Poveži sa kalendarom na drnu stranice. Biranjem tog linka omogućava korisniku da postavi novi događaj u kalendar, povezan sa temom koja je obeležena kada su odabrali link Poveži sa kalendarom.