Ημερολόγιο From Online Manual

< Calendar
Revision as of 00:58, 20 December 2011 by Agridoc (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Το ημερολόγιο , εφόσον είναι ενεργοποιημένο από τον διαχειριστή, θα βρεθεί στο κύριο μενού του φόρουμ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και την εμφάνιση διακοπών, γενεθλίων, και εκδηλώσεων. Τα γενέθλια που καταχωρούνται στο προφίλ χρήστη των μελών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο. Ορισμένα ή όλα τα μέλη μπορεί να έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν εκδηλώσεις στο ημερολόγιο. Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν το ημερολόγιο μέσα από τον τομέα ρυθμίσεων του ημερολογίου του κέντρου διαχείρισης.

Στο SMF 2.0 με το ημερολόγιο εμφανίζονται επίσης μικρά ημερολόγια αριστερά από το τρέχον. Αυτό επιτρέπει στα μέλη να δουν τι έρχεται τον επόμενο μήνα.

Εισαγωγή εκδήλωσης στο Ημερολόγιο

Εαν το ημερολόγιο είναι ενεργοποιημένο σε ένα φόρουμ και στους χρήστες έχει δοθεί το δικαίωμα δημιουργίας εκδηλώσεων, οι χρήστες θα μπορούν Δημοσιεύσουν μια εκδήλωση στο ημερολόγιο, επιλέγοντας Ημερολόγιο από το κύριο μενού και στην συνέχεια Δημιουργία εκδήλωσης από την οθόνη του ημερολογίου. Εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, απλά επιλέγοντας μια ημέρα του μήνα, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν μια εκδήλωση την ημέρα αυτή. Επιπλέον, εάν ένας χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα, θα μπορεί να δει έναν σύνδεσμο Σύνδεση με το ημερολόγιο κάτω από κάθε θέμα. Η επιλογή αυτού του συνδέσμου επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια εκδήλωση στο ημερολόγια, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το θέμα που εμφανίζονταν όταν επέλεξαν τον σύνδεσμο Σύνδεση με το ημερολόγιο.