Translations:Registering/4/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

Gost je svaka osoba ili "pauk" koja nije prijavljena na forum. Kada se osoba registruje ona postaje član foruma, iako će biti prikazana kao gost sve dok se ne prijavi.