Translations:Profile/9.4/sv From Online Manual

Jump to: navigation, search
  • Inlägg - Forumet håller koll på hur många inlägg en användare har skrivit och räknar även ut ett dagligt genomsnitt.
  • E-post - Användaren kan välja att dölja sin e-postadress för andra.
  • Egen titel (en) - Visas om användaren angivit en egen titel.