Translations:Profile/9.1/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!

  • Korisnička grupa - Ukoliko je član u nekoj primarnoj korisničkoj grupi ona će biti prikazana. U suprotnom, biće prikazana grupa bazirana na broju poruka.
  • Ikonice komunikacije - Ukoliko član pruža informacije o metodima za kontakt kao što su imejl, veb sajt, ICQ ili AIM, biće prikazane odgovararajuće ikonice.