Translations:Profile/8/no From Online Manual

Jump to: navigation, search

Et medlem kan se sin egen profiloppsummering når som helst ved å velge Profil fra hovedmenyen. Et medlem kan se et annet medlems profiloppsummering ved å velge medlemmets navn når det vises på forumet. Følgende er vanlig å vises.