Translations:Profile/60/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search
Profile delete.jpg

Vill en användare inte längre vara med i forumet kan de radera sitt konto. Användaren måste ange sitt lösenord för att slutföra raderingen. Administratören kan radera konton och även välja att begränsa användarnas rättighet att radera sina egna konton. Administratören kan välja att radera konto samt användaren inlägg och ämnen eller enbart kontot.