Translations:Profile/60/nl

From Online Manual

Jump to: navigation, search
Profile delete.jpg

Wanneer een lid besluit om zijn registratie bij het forum te verwijderen kan hij zijn account verwijderen. Het lid moet zijn paswoord invoeren om dit te kunnen doen. Ook kunnen beheerders het verwijderen van accounts door leden blokkeren of alleen na goedkeuring door de beheerder toestaan.