Translations:Profile/33.1/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search
  • Visa sidomenyer istället för dropdown menyer när detta är möjligt. - Om sidomenyer är att föredra kan de användas istället för rullistmenyer.