Translations:Profile/33.1/sr-el

From Online Manual

Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!

  • Koristi menije sa strane umesto padajućih menija gde god je to moguće. - Ako se žele meniji sa strane, mogu se koristiti umesto padajućih menija.