Translations:Profile/21.2/sv From Online Manual

Jump to: navigation, search
  • Profilredigeringar - Här kan du se en logg på ändringar i användarens profil. Datum och användare tillskrivs varje ändring. För att kunna se detta måste Moderatorslogg (en) vara aktiverat i Grundläggande inställningar (en).