Translations:Profile/18/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

Ova stranica je prikazana samo korisnicima koji su u korisničkoj grupi koja ima dozvole da uređuje dozvole. Ova stranica će prikazati sve dozvole koje određeni član ima, uključujući i forume koje član ne može da vidi, kao i opciju da se vide dozvole za forume koji koriste lokalne dozvole, koristeći padajuću listu svih lokalnih dozvola koja vam omogućava da vidite koje dozvole ima član u lokalno podešenim forumima.