Translations:Posting/3/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

Przejdź do działu w którym chcesz wysłać wiadomość i kliknij na przycisku Nowy wątek (domyślnie znajduje się on zarówno na górze jak i na dole działu) powinieneś zostać przeniesiony do strony Rozpoczynanie nowego wątku. Strona ta zawiera wiele opcji dotyczących wysyłania wiadomości, ale najważniejsze są dwa pola: Temat oraz Treść wiadomości (to drugie nie posiada żadnej etykiety, ale po rozmiarze jest oczywiste do czego ono służy). Więc wpisz temat wątku oraz zacznij wpisywanie treści wiadomości w polu tekstowym. Jeśli jesteś zadowolony z efektu można zatwierdzić taki post przez wybranie Wyślij wiadomość. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądała wysłana wiadomość możesz wybrać opcję Podgląd. Niektóre fora mogą być skonfigurowane tak, by zezwolić użytkownikom na sprawdzenie pisowni wiadomości przed wysłaniem, wtedy obok przycisków Wyślij wiadomość oraz Podgląd pojawi się trzecia opcja Sprawdź ortografię.