Translations:Personal messages/35/pl From Online Manual

Jump to: navigation, search

W celu lepszej kontroli i organizacji prywatnych wiadomości w SMF 2.0 wprowadzono możliwość nadawania etykiet wiadomościom. Po zastosowaniu etykiety będziesz mógł wyświetlić wiadomości z daną etykietą. Wszystkie etykiety są wyświetlane w menu po lewej stronie w kategorii Etykiety. Aby zarządzać swoimi etykietami znajdź w menu po lewej stronie (lub w rozwijanej liście) Zarządzaj etykietami. Możesz tam dodawać, edytować oraz usuwać swoje etykiety.