Translations:Features/82/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

Spoljašnja integracija

  • Integriši delove forumskog softvera u postojeći vebsajt korišćenjem SSI ili PHP.
  • Skorašnje teme ili poruke.
  • Skorašnje nove poruke na forumu.
  • Skorašnje ankete.