Translations:Features/59/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Nyheter och tillkännagivanden

  • Skicka nyhetsbrev från administrationscenter, eller skapa ett tillkännagivande som inlägg.
  • Möjlighet för användare att avstå från att få tillkännagivanden (och Administratören kan välja att bortse ifrån).
  • Skicka e-post eller privata meddelanden till dina användare utifrån användargrupp.
  • Visa en nyhetsruta.