Translations:Features/42/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Användarautentisering

  • Lösenordspåminnelse via e-post med bekräftelse (lösenordet nollställs inte automatiskt).
  • Både kak- och sessionsbaserad autentisering (fungerar utan kakor).
  • Kakor kan sättas lokalt, globalt för alla underdomäner eller normalt.
  • Justerbar tid för hur länge kakan är giltig.