Translations:Features/26/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Tavlor och kategorier

  • Gruppera tavlor i sammanfallande kategorier.
  • Välj att sätta kategorier som ej sammanfallande.
  • Sortera kategorier eller sortera tavlor inom kategorier.
  • Skaka under-tavlor till tavlor.
  • Tillskriv moderatorer till tavlor.
  • Tillåt vissa användargrupper tillgång till en tavla, även enbart gäster.
  • Ange rättigheter för varje användargrupp på tavel-nivå.
  • Visa nya inlägg i under-tavlor men inte i kategorin.