Translations:Features/129/sr-el From Online Manual

Jump to: navigation, search

Kalendar Podrška

  • Prikazuje Rođendane, Događaje i Praznike.
  • Prikazuje informacije kalendara na početnoj stranici.
  • Povezuje postojeću temu sa kalendarom.
  • Odobravanje samo određenim članovima/grupama da objavljuju događaje.
  • Objavljivač događaja može uređivati događaj.
  • Događaji se mogu spojiti sa više dana.