Translations:Calendar/4/no From Online Manual

Jump to: navigation, search

Hvis kalenderen er aktivert på forumet og brukerne er gitt rettigheter til å legge inn kalenderhendelser, vil brukerne kunne Legge til hendelse til kalenderen, ved å klikke på Kalender på hovedmenyen etterfulgt av å klikk på knappen Legg til innlegg i skjermbilde for kalenderen. Hvis alternativet er aktivert, kan brukerne velge en dag i kalenderen for å starte en ny hendelse på denne dagen. I tillegg til dette, hvis en bruker har riktige rettigheter, vises knappen Tilknytt kalender nederst på hvert tema. Når en bruker klikker på lenken Tilknytt kalender, legges det inn en ny hendelse i kalenderen, knyttet til emnet de leste når lenken ble klikket på.