Translations:Bulletin board code/12/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen [b] stängdes före under-taggen [i].

[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
[b]
    [i]
        fet & kursiv text
[/b]
    [/i]