Translations:Bulletin board code/11/sv

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:

[b]
    [i]
        fet & kursiv text
    [/i]
[/b]