Translations:Search/2/pl From Online Manual

Revision as of 13:18, 22 August 2012 by Adi1166 (talk | contribs) (Created page with "Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno zna...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno znajdować się w zwijanej górnej części nagłówka oraz jako przycisk w menu. Jeśli tak nie jest, przycisk "Szukaj" znajdujący się w menu powinien przekierować do strony zaawansowanego wyszukiwania.