Translations:Registering/9/ro

From Online Manual

Revision as of 14:23, 7 September 2014 by TrueZone (talk | contribs) (Created page with "Odata ajunsi la ecranul de înregistrare, unui vizitator i se solicită să introduca un nume de utilizator și o adresă de email validă. Imposibilitatea de a utiliza o adre...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Odata ajunsi la ecranul de înregistrare, unui vizitator i se solicită să introduca un nume de utilizator și o adresă de email validă. Imposibilitatea de a utiliza o adresa de email valida poate împiedica înregistrarea, în funcție de modul în care este configurat un forum.