Translations:Registering/9/ro

From Online Manual

Revision as of 14:23, 7 September 2014 by TrueZone (talk | contribs) (Created page with "Odata ajunsi la ecranul de înregistrare, unui vizitator i se solicită să introduca un nume de utilizator și o adresă de email validă. Imposibilitatea de a utiliza o adre...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Odata ajunsi la ecranul de înregistrare, unui vizitator i se solicită să introduca un nume de utilizator și o adresă de email validă. Imposibilitatea de a utiliza o adresa de email valida poate împiedica înregistrarea, în funcție de modul în care este configurat un forum.