Translations:Registering/9/pl From Online Manual

Revision as of 07:41, 5 March 2012 by Adi1166 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Registration form.jpg

Po wyświetleniu strony rejestracyjnej, gość jest proszony o podanie nazwy użytkownika i jego adresu e-mail. Podanie niepoprawnego lub nieprawdziwego adresu e-mail może utrudnić rejestrację. W zależności od sposobu konfiguracji forum, goście mogą zdecydować czy chcą otrzymywać wiadomości e-mail także od innych użytkowników forum.