Translations:Registering/10/pl From Online Manual

Revision as of 10:52, 25 May 2014 by Adi1166 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Opcja wyboru metody uwierzytelnienia jest widoczna tylko wtedy, gdy administrator włączył rejestracje z użyciem OpenID. Jeśli rejestracja z użyciem OpenID nie jest dozwolona użytkownik musi podać hasło.