Translations:Profile/58/sr-el From Online Manual

Revision as of 19:17, 1 October 2013 by Branko. (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Na ovoj stranici administratori mogu zabraniti člana čiji profil gledaju sa foruma. Samo članovi koji imaju dozvolu Upravljaj listom zabrana mogu videti ovaj link i izvršiti akciju. Kao i sa brisanjem naloga, koristite ovu opciju sa pažnjom. Upamtite, ovaj link će vas uputiti na Ban_list (en) sekciju admin panela sa nekim već popunjenim detaljima o članu koga želite zabraniti.