Translations:Profile/58/sr-el From Online Manual

Revision as of 17:30, 1 October 2012 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "Na ovoj stranici možete da zabranite člana čiji profil ste gledali iz vašeg foruma. Samo članovi koji imaju dozvolu Upravljaj popisom zabrana mogu da vidi ovaj link u meniju...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Na ovoj stranici možete da zabranite člana čiji profil ste gledali iz vašeg foruma. Samo članovi koji imaju dozvolu Upravljaj popisom zabrana mogu da vidi ovaj link u meniju sa strane i sprovode akciju. Napomena, ovaj link je samo link koji vas usmerava na Dodaj novu zabranu odeljak admin panela sa nekim detaljima i već popunjenim podacima o članu koga zabranjujete.