Translations:Profile/4/no From Online Manual

Revision as of 05:20, 3 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Profilen er delt opp i tre kategorier som igjen inneholder en rekke ulike innstillinger og alternativer. Du finner alt dette i en meny på venstre side i profilen.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Profilen er delt opp i tre kategorier som igjen inneholder en rekke ulike innstillinger og alternativer. Du finner alt dette i en meny på venstre side i profilen.