Translations:Profile/39a/sr-el From Online Manual

Revision as of 18:38, 1 October 2013 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "==== Zanemari Forume Opcije ==== Ako je ovo je omogućeno od administratora, korisnici mogu da izaberu bilo koji forum za koji ne žele da vide prikazan indikator nove poruke. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zanemari Forume Opcije

Ako je ovo je omogućeno od administratora, korisnici mogu da izaberu bilo koji forum za koji ne žele da vide prikazan indikator nove poruke. Biranje ove opcije ne sprečava izabrane forume da se vide na početnoj stranici. Pored toga, pri gledanju 'nepročitanih poruka' bilo koja nova poruka u forumima koji su zanemareni će i dalje biti prikazana.