Translations:Profile/39/sr-el From Online Manual

Revision as of 06:16, 8 September 2012 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "* "'Primaj forumske novosti, saopštenja i važna obaveštenja na imejl adresu."' - Novosti, saopštenja, i druga obaveštenja će biti dostavljena članu na imejl. Čak i ako je...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • "'Primaj forumske novosti, saopštenja i važna obaveštenja na imejl adresu."' - Novosti, saopštenja, i druga obaveštenja će biti dostavljena članu na imejl. Čak i ako je ova opcija zabranjena, administratori foruma su u mogućnosti da je pregaze.
  • "'Uključi obaveštavanje kada napišeš poruku ili odgovoriš na temu."' - Kada članovi otvore novu temu ili odgovare na postojeću temu, obaveštenje o tome će automatski biti uključeno kada je ova opcija omogućena.
  • "'Kada se šalju obaveštenja o odgovorima na temu, pošalji poruku na imejl (ali vas molimo da ne odgovarate na ovaj imejl.)"' - Imejl obaveštenja će uključivati sadržaj tih poruka. Na ove imejl poruke ne treba da se odgovara.

Na ovoj stranici je takođe moguće odrediti učestalost obaveštavanja i aktivnosti za koje će biti obavešten. Član može takođe da vidi popis tema i foruma za koje je zatražio obaveštenje. Ako se želi, može se isključiti obaveštavanje za neke od njih ili za sve.