Translations:Profile/3/sr-el From Online Manual

Revision as of 11:34, 5 August 2011 by Dzonny (talk | contribs) (Created page with "Administrator će videti profil člana isto kao što ostali članovi vide svoj profil i čak sa dodatnim opcijama. Ovo omogućava administratoru da kontroliše podešavanja svako...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Administrator će videti profil člana isto kao što ostali članovi vide svoj profil i čak sa dodatnim opcijama. Ovo omogućava administratoru da kontroliše podešavanja svakog korisnika.