Translations:Profile/3/sr-el From Online Manual

Revision as of 18:47, 1 October 2013 by Branko. (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Administrator će videti profile članova na isti način kao što član vidi svoj profil, sa još više podešavanja nego što član može videti. Ovo omogućava administratoru da kontroliše sva podešavanja bilo kog člana.