Translations:Profile/2/no From Online Manual

Revision as of 05:13, 3 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Å se andre medlemmers profil er forskjellig fra å se sin egen profil, med mindre du er gitt flere rettigheter eller er en administrator.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Å se andre medlemmers profil er forskjellig fra å se sin egen profil, med mindre du er gitt flere rettigheter eller er en administrator.