Translations:Posting/7/pl

From Online Manual

Revision as of 22:07, 3 November 2013 by Chainy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Ikona wiadomości - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści wiadomości.