Translations:Posting/7/pl From Online Manual

Revision as of 13:07, 29 January 2013 by Adi1166 (talk | contribs) (Created page with "*'''Ikona wiadomości''' - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Ikona wiadomości - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści wiadomości.
  • Bulletin Board code - Bulletin Board Code (w skrócie BBC) jest podstawowym narzędziem do zmiany wyglądu treści wiadomości. Wpływa on na teks tak samo jak narzędzia formatujące w dowolnym edytorze tekstu, ale pole wpisywania tekstu nie zachowuje się jak edytor WYSIWYG, dlatego użytkownicy muszą wybrać opcję Podgląd, aby sprawdzić jak będzie wyglądała wysłana wiadomość.