Translations:Posting/19/no From Online Manual

Revision as of 05:44, 18 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "'''Følgende alternativer er kun tilgjengelig for administratorer og medlemmer med spesielle rettigheter:'''")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Følgende alternativer er kun tilgjengelig for administratorer og medlemmer med spesielle rettigheter: