Translations:Personal messages/25/pl From Online Manual

Revision as of 04:17, 7 March 2012 by Adi1166 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Po wybraniu opcji Moje wiadomości w menu zostanie otwarta strona z listą wszystkich prywatnych wiadomości, które zostały do ciebie wysłane. To jest twoja skrzynka odbiorcza, strona otwierana domyślnie dla prywatnych wiadomości.