Translations:Logging In/22/no From Online Manual

Revision as of 14:44, 2 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Etter å ha svart riktig på det hemmelige spørsmålet, kan medlemmet velge et nytt passord. Passordet virker med en gang og kan brukes til å logge inn umiddelbart.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Etter å ha svart riktig på det hemmelige spørsmålet, kan medlemmet velge et nytt passord. Passordet virker med en gang og kan brukes til å logge inn umiddelbart.