Translations:Logging In/18/no From Online Manual

Revision as of 14:27, 2 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Innloggingstiden i nedtrekksliste tilsvarer minuttene som du ønsker å være innlogget, som er det samme alternativet fra innloggingsbildet.Ved å velge Alltid fra nedtrekkslist...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Innloggingstiden i nedtrekksliste tilsvarer minuttene som du ønsker å være innlogget, som er det samme alternativet fra innloggingsbildet.Ved å velge Alltid fra nedtrekkslisten er dette det samme som å velge Forbli alltid innlogget på innloggingsbildet.