Translations:Logging In/1/no From Online Manual

Revision as of 04:22, 2 August 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Når registreringsprosessen er fullført, vil du kunne logge inn på nettstedet for første gang. Etter det, vil du kunne velge om de vil forbli innlogget for alltid eller bli lo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Når registreringsprosessen er fullført, vil du kunne logge inn på nettstedet for første gang. Etter det, vil du kunne velge om de vil forbli innlogget for alltid eller bli logget ut etter hvert besøk.