Translations:Features/98/sr-el From Online Manual

Revision as of 06:28, 14 October 2014 by Branko. (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Teme i Predlošci

  • Mogućnost da omogućite ili onemogućite vašim korisnicima da odaberu sopstvenu temu.
  • Mogućnost vraćanja svih članova na određenu temu.
  • Mogućnost instalacije nove teme preko vašeg administracionog centra.
  • Administrator može dodavati smajlije i skupove smajlija.
  • Članovi mogu birati koji skup smajlija žele koristiti (ili nijedan.)
  • Teme se mogu instalirati sa "poslednje i najbolje teme" panela.
  • SSI može da ima i pokazuje podlogu i kao iz sistema predložaka.