Translations:Features/75/sv

From Online Manual

Revision as of 12:00, 19 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "===Bannlysning=== *Bannlys användare baserad på användarnamn, e-postadress, ip-nummer eller domännamn. *Stöd för sökning med jokertecken för e-postadress , IP-adress o...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bannlysning

  • Bannlys användare baserad på användarnamn, e-postadress, ip-nummer eller domännamn.
  • Stöd för sökning med jokertecken för e-postadress , IP-adress och värdnamn.
  • Anteckna en anledning till bannlysningen (som den bannlyste kan se).
  • Kommentera bannlysning (som bara administrastörer kan se).
  • Välj mellan fullständig bannlysning, 'vägra inlägg'-begränsning eller neka registrering.
  • Ange tid för hur länge bannlysning ska gälla.